Sponsor LP Elektronik

Sponsor PHU Monitor

Wyznaczanie północy

Wyznaczanie kierunków świata to podstawa! Oczywiście najłatwiej to zrobić za pomocą kompasu, jednak jeśli go nie mamy? Co wtedy...? Poniżej zamieszczony jest obraz standartowej róży wiatrów, oraz niektóre metody wyznaczania kierunków świata.

 

 

 

Symbol Kierunek Azymut
Ang. Pol.
N Pn Północ 0o
S Pd Południe 180o
E Wsch Wschód 90o
W Zach Zachód 270o
NE Pn Wsch Północny wschód 45o
NW Pn Zach Północny zachód 315o
SE Pd Wsch Południowy wschód 135o
SW Pd Zach Południowy zachód 225o
NNE - - 22,5o
NNW - - 337,5o
NEE - - 67,5o
NWW - - 292,5o
SSE - - 157,5o

SSW

- - 202,5o
SEE - - 112,5o
SWW - - 247,5o

Wyznaczanie północy:

 • kompas

tu chyba komentarze są zbędne - igła zawsze pokaże nam płn. należy jednak wystrzegać się silnego pola elektromagnetycznego np. nadajników, anten, telefonów komórkowych, itp.

 

 • Położenie Słońca

Położenie Słońca w momencie kulminacji nad terytorium Polski (o godz. 1200) wskazuje o każdej porze roku kierunek południowy. Szczegółowo obrazuje to tabela (o danej godzinie w danym miesiącu Słońce wskazuje określony kierunek)

Miesiąc

Godzina

 

600

700

1200

1700

1800

styczeń    

S

   
luty

E

 

S

 

W

marzec

E

 

S

 

W

kwiecień

E

 

S

 

W

maj  

E

S

W

 
czerwiec  

E

S

W

 
lipiec  

E

S

W

 
sierpień

E

 

S

 

W

wrzesień

E

 

S

 

W

październik

E

 

S

 

W

listopad    

S

   
grudzień    

S

   

 

 

 • Gwiazda Polarna

  • Gwiazda Polarna jest najjaśniejszą gwiazdą należącą do gwiazdozbioru Małego Wozu (Małej Niedźwiedzicy). Aby ją odnaleźć, należy najpierw odnaleźć gwiazdozbiór Wielki Wóz (Wielka Niedźwiedzica), a potem odległość pomiędzy dwoma skrajnymi prawymi gwiazdami odłożyć pięciokrotnie. Na końcu znajduje się Gwiazda Polarna.

Gwiazda Polarna znajduje się niemal dokładnie nad Biegunem Północnym (odchylenie od bieguna geograficznego mniejsze niż 1o - tzw. tzw. północ magnetyczna). Nie zmienia swego położenia podczas ruchu wirowego ani obiegowego Ziemi.

Na półkuli południowej, gdzie niewidoczna jest Gwiazda Polarna, można skorzystać z gwiazdy Crox w gwiazdozbiorze Krzyż Południa. Wskazuje ona oczywiście kierunek południowy.

 

 • Księżyc

  • Ustalanie kierunków przy pomocy Księżyca jest dosyć skomplikowane i funkcjonuje poprawnie tylko na półkuli północnej, dlatego zaleca się ostrożność przy jego stosowaniu.

  Księżyc podczas pełni wschodzi około godz. 18:00 i o północy jest na południu, a o szóstej ma zachodzie.
  Gdy jest w fazie nowiu pojawia się na wschodzie, o osiemnastej jest na południu, a na zachodzie jest o północy.
  ostatniej kwadrze Księżyc wschodzi o północy, a na południu jest o szóstej

 

 • Przedmioty i obiekty terenowe

  • Określanie stron świata za pomocą przedmiotów terenowych jest mniej dokładne i pewne, dlatego zaleca się sprawdzenie wyników poprzez porównanie rezultatów, uzyskanych na podstawie kilku sposobów:

  Duże kamienieskałydrzewa, pokryte są mchem przeważnie od strony północnej.

  • Mrowiska niemal zawsze znajdują się z południowej strony drzewa i w tym też kierunku mają rozbudowany łagodnie stok - dzieje się tak dlatego, ażeby mrowisko było lepiej nasłonecznione.
  • Korony samotnie rosnących drzew są bardziej rozwinięte od strony południowej. Należy jednak pamiętać, że drzewa samotnie rosnące na wzgórzach i zboczach mają koronę ukształtowaną przez wiatr.

  • Słoje pnia ściętego drzewa od strony północnej są bliżej siebie położone. Słoje po stronie południowej są rzadsze, ponieważ ta strona drzewa ma więcej słońca i szybciej się dzięki temu rozwija.

  Śnieg zazwyczaj topnieje szybciej od strony południowej

  Słoneczniki to roślina która zawsze swym kwiatem pokaże nam południe...

  • Stare kościoły do niedawna były budowane tak, aby prezbiterium było skierowane na wschód - pierwsze promienie wschodzącego słońca przechodząc przez kolorowe witraże wspaniale oświetlały świątynię. Nawet w dzisiejszych czasach, jeżeli tylko można, lokalizuje się kościoły w taki sam sposób jak dawniej, czyli prezbiterium na wschód.

Źródło: 18drużyna Starszoharcerska Watra (częściowo

Joomla Templates - by Joomlage.com