Sponsor LP Elektronik

Sponsor PHU Monitor

Szyfry

 

 

Ułamkowy - mały bez polskich liter

 

Klucz

 

ABCDE

FGHIJ

KLŁMN

OÓPRS

TUWYZ

1

2

3

4

5

Harcerz = 


3/2;1/1;4/4;3/1;5/1;4/4;5/5

Szyfrować każdy może = 5/4;4/5;1/2;4/4;1/4;3/5;1/1;3/1+ 1/3;1/1;5/5;4/1;4/5+ 4/3;1/4;5/5;5/1=

 

 

Ułamkowy - duży z polskimi literami

 

Klucz

 

AĄBCĆ

DEĘFG

HIJKL

ŁMNŃO

ÓPQRS

ŚTUVW

XYZŹŻ

1

2

3

4

5

6

7

Harcerz

Szyfrować każdy może

 

 

Tabliczka mnożenia

 

Klucz


 

 

 

1

2

3

4

5

1

A

B

C

D

E

2

F

G

H

I

J

3

K

L

Ł

M

N

4

O

Ó

P

R

S

5

T

U

W

Y

Z

Harcerz = 

2x3; 1x1; 4x4; 1x2; 1x5; 4x4; 5x5


  
 

Szyfrować każdy może = 
4x5;5x5;5x4;2x1;4x4;4x1;5x3;1x1;1x3 + 3x1;1x1;5x5;1x4;5x4 + 3x4;4x1;5x5;1x5

 

 

Duża tabliczka mnożenia

 

Klucz


 

 

 

1

2

3

4

5

6

1

A

Ą

B

C

Ć

D

2

E

Ę

F

G

H

I

3

J

K

L

Ł

M

N

4

Ń

O

Ó

P

Q

R

3

S

Ś

T

U

V

W

6

X

Y

Z

Ź

Ż

 

 

 

 

Kaczor

 

Klucz

 

1

K

A

C

Z

O

R

2

L

Ą

Ć

Ź

Ó

S

3

Ł

B

D

Ż

P

Ś

4

M

 

E

 

 

T

5

N

 

Ę

 

 

U

6

Ń

 

F

 

 

V

7

 

 

G

 

 

W

8

 

 

H

 

O

X

9

 

 

I

 

 

Y

10

 

 

J

 

 

 

Harcerz = 

C8 AR1 C1 C4 R1 Z1


  
 

Szyfrować każdy może = 

r2 zr9 c6 r1 o1 r7 a1 ck1 az3 c3 r9 k1 oz3 c4

 

 

 

Podstawiany - liczbowy – mały bez polskich liter

Klucz:

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

ł

m

n

o

p

r

s

t

u

w

y

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Harcerz = 8, 1, 18, 3, 5, 18, 24

Szyfrować każdy może = 19, 24, 23, 6, 18, 16, 22, 1, 3; 11, 1, 24, 4, 23; 14, 16, 24, 5;

Podstawiany - liczbowy – duży z polskimi literami

Klucz: 
 

 

a

ą

b

c

ć

d

e

ę

f

g

h

i

j

k

l

ł

m

n

ń

o

ó

p

r

s

ś

t

u

v

w

x

y

z

ź

ż

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Harcerz =

Szyfrować każdy może =

Podstawiany - naprzemienny – duży z polskimi literami

Klucz:

 

a

ą

b

c

ć

d

e

ę

f

g

h

i

j

k

l

ł

m

n

ń

o

ó

p

r

s

ś

t

u

v

w

x

y

z

ź

ż

Harcerz = VNDÓSDL

Szyfrować każdy może = ELKTDBINP YNŁRK ŻBMS

Podstawiany - naprzemienny – mały bez polskich liter

Klucz:

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

ł

M

n

o

P

r

s

t

u

w

y

z

Harcerz = TŁFNPFL

Szyfrować każdy może = GLKRFDJŁN YŁLOK BDLP

Podstawiany - Litwa

Klucz:

 

L

I

T

W

O

O

J

C

Z

Y

Z

N

O

M

O

J

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Harcerz = H17r8er11

Szyfrować każdy może = S11,10fr13,4,17ć k17żd10 14,5,7,e

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com