Sponsor LP Elektronik

Sponsor PHU Monitor

Regulamin dyplomu 100 lat harcerstwa na BIałostocczyźnie

Regulamin dyplomu "100 – lat harcerstwa na Białostocczyźnie"


1. Dyplom wydawany jest przez Harcerski Klub Łączności SP4ZHX oraz ZHP Chorągiew Białostocką

2. Należy zdobyć minimum 100 punktów wg klucza:

  •   stacja HF100HB – 50 pkt (należy obowiązkowo przeprowadzić QSO z tą stacją),
  •   stacja SP4ZHX – 30 pkt,
  •   licencjonowani członkowie – harcerze klubu SP4ZHX (SQ4RCU, SQ4SGM, SQ4PJB) – 20 pkt (lista członków może wzrastać, stan na 1.09.2013r.) 


3. Łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji, aby uzyskać więcej punktów,

4. Punkty zbieramy od 1.09. do 31.12.2013 r.

5. Stacje zagraniczne również mogą zdobywać dyplom wg następującej zasady:
- dla stacji EU i DX: Ze stacją okolicznościową oraz stacją klubową lub członkiem klubu.

6. Dyplom jest bezpłatny, zdobywcy dyplomu ponoszą jedynie koszty przesyłki. Zaadresowaną  kopertę zwrotną formatu A4 oraz znaczek pocztowy  za 1,60 zł należy przesłać wraz wyciągiem z logu (zgłoszeniem na dyplom) w terminie do 15 stycznia 2014 roku na adres: Adam Wnorowski ul. Dębowa 7, 15-801 Białystok

Szef Harcerskiego Klubu Łączności  SP4ZHX
phm. Adam  Piotr Wnorowski SQ4RCU

Regulamin do pobrania: Pobierz

Joomla Templates - by Joomlage.com